O szkole

Świadectwa maturalne 2019

24.6.2019

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ
DN. 04 LIPCA WG. HARMONOGRAMU:

3 A GODZ. 10:15 SALA 225, wych. Bogusław Rosłanowski
3 B GODZ. 10:35 SALA 27, wych. Iwona Jezierska
3 C GODZ. 10:55 SALA 128 , wych. Agnieszka Smolis
3 D GODZ. 11:15 SALA 204, wych. Bartosz Kicki
3 E GODZ. 11:35 SALA 102, wych. Lucyna Boguszewska Pełka


POZOSTALI ABITURIENCI GODZ. 12:00 - 14:00 pok. 13

Po świadectwo uczeń zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości.
Może również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.
Osoby, które nie uzyskały świadectwa lub nie podwyższyły wyniku, zaświadczenia o wynikach mogą odbierać 04 lipca w Sekretariacie.

Nieodebrane świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Uczniowskim od dn. 5 lipca w godz. 8:00 - 11:30.

Czytaj dalej

Egzaminy poprawkowe - sierpień 2019

21.6.2019

Egzamin z każdego przedmiotu składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Uczniowie zgłaszają się na każdy egzamin na godzinę 8:00.

 

Matematyka klasy 1 i 2 - 27.08.2019 (wtorek) godzina 8:00, sala 4

Matematyka klasy 3 – 28.08.2019 (środa) godzina 8:00, sala 4

Język polski - 27.08.2019 (wtorek) godzina 8:00, sala 3

Kultura i media – 28.08.2019 (środa) godzina 8:00, sala 49

Język angielski - 28.08.2019 (środa) godzina 8:00, sala 3

Język niemiecki - 28.08.2019 (środa) godzina 8:00, sala 2

Biologia – 29.08.2019 (czwartek) godzina 8:00, sala 4

Wychowanie fizyczne – 29.08.2019 godzina 8:00, sala 3

Czytaj dalej

Zakończenie roku 2018/2019

17.6.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19.06.2019:
 godzina 11:00 - uroczyste zakończenie roku w hali sportowej, udział biorą wszyscy uczniowie
• po uroczystości - spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach
Czytaj dalej

Nowy plan lekcji od 29.04.2019

26.4.2019

Szanowni Państwo, od 29.04.2019 obowiązuje nowy plan lekcji. Szczegóły w dzienniku elektronicznym.


Renata Kożuszek

Czytaj dalej