O szkole

1.08.2019

1.8.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na roboty budowlane pn.: „Wymiana części stolarki okiennej”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Czytaj dalej

22.07.2019

22.7.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”
CPV: 45.00.00.00 – 7; 45.42.00.00-7
Szczegóły
Czytaj dalej

11.07.2019

11.7.2019

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych dla realizacji Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 – ZIT WrOF).
Szczegóły w zakładce O SZKOLE/Zamówienia
Czytaj dalej

Egzaminy maturalne poprawkowe 2019

3.7.2019

UWAGA MATURZYŚCI !

Oświadczenie w sprawie przystąpienia do egzaminu maturalnego poprawkowego w roku szkolnym 2018/2019 jest do pobrania na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Podaję ścieżkę dostępu:
Egzamin maturalny/Organizacja/Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego/Załączniki/7A/7B

Wypełnione Oświadczenia należy złożyć do dnia 11.07.2019 w sekretariacie szkoły.

Czytaj dalej