O szkole

Uczniowie LO Nr XV w finale Maratonu Matematycznego

27.9.2012

21 września 2012 r. reprezentacja LO Nr XV we Wrocławiu wzięła udział w eliminacjach do Maratonu Matematycznego. Trzydziestu uczniów rozwiązywało tego dnia testy kwalifikacyjne w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do finału, który odbył się w sobotę 22 września 2012 r., zawkalifikowali się:

  • Paweł Janiszewski, kl. 2A
  • Jakub Kamiński, kl. 1A
  • Daniel Karpowicz, kl. 1A
  • Hua Yun Tsai, kl. 3A

Finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj dalej

Dolnośląskie Zawody w Programowaniu Zespołowym

27.9.2012

Reprezentacja LO Nr XV we Wrocławiu w składzie:

  • Kajetan Rzępała
  • Małgorzata Wąsikiewicz
  • Jakub Pukała
  • Grzegorz Karolczyk
  • Kacper Paśnik
  • Damian Łomotowski

wzięła udział w Dolnośląskich Zawodach w Programowaniu Zespołowym 20 września 2012 r. 


Zadania wymagały logicznego myślenia oraz  zaprogramowania  opracowanych algorytmów. Wszyscy uczestnicy dostali drobne upominki.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego - relacja

10.9.2012

Wakacje już się skończyły. Uświadomił to nam pierwszy dzwonek, który usłyszeliśmy dziś w szkole.

3 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2012/2013, pełen niespodzianek i nowych wyzwań...

Czytaj dalej

Stypendium szkolne 2012/2013

9.9.2012

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
WNIOSKI należy SKŁADAĆ U PEDAGOGA W TERMINIE:
do 17 IX 2012


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) 

Więcej informacji w Regulaminie.

Czytaj dalej