Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

26.8.2014

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1. września 2014 o godzinie 9:00 w hali sportowej.
Po uroczystości wychowawcy spotykają się z uczniami w wyznaczonych salach.

O godzinie 11:00 rozpoczną się wykłady inauguracyjne dla klas pierwszych:

- klasy 1A, 1B, 1C - sala 218

- klasy 1D, 1E - sala 128. 
 
Czytaj dalej

Wyprawka szkolna 2014

18.8.2014

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej pod adresem www.wroclaw.pl/dofinansowania została zamieszczona informacja dotycząca szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Wraz z ww. informacją zostały zamieszczone wzory wniosków do wypełnienia przez wnioskodawców.

Jednocześnie informujemy, że na temat wyprawki szkolnej na 2014 r. szczegółowe informacje zostały zamieszczone również na stronie:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/index.php?id_kat=1

oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://www.men.gov.pl/index.php/1322-156-mln-zl-na-tegoroczna-wyprawke-szkolna

 

 

 

Czytaj dalej

Stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

18.8.2014

Od miesiąca lipca 2014 r. można składać wnioski dotyczące stypendiów szkolnych. Kwota kryterium obligująca do przyznania stypendium wynosi 456 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Wnioskodawcy składają wnioski do Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia pokój Nr 526 A, V piętro przy ul. G. Zapolskiej 4.

Formularze wniosków stypendialnych wraz z aktualną informacją będą dostępne od lipca 2014 do pobrania na stronie internetowej WGP http://www.wroclaw.pl  w zakładce: edukacja/stypendia/stypendia szkolne.

Bardzo ważne jest aby złożone przez wnioskodawców wnioski były kompletne, tj. udokumentowane winny być dochody wszystkich pełnoletnich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z MOPS-u (zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, itd.) w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku (w przypadku złożenia wniosku w miesiącu lipcu sytuacja materialna ma obejmować miesiąc czerwiec, tylko wyłącznie dochody netto z jednego miesiąca). Osobą udzielającą informacji nt. Narodowego Programu Stypendialnego w Wydziale Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych UM Wrocławia jest  p. Michał Mikołajek (tel. 71 7777 78 54).

Czytaj dalej

INFORMACJA DLA RODZICÓW

22.7.2014

Szanowni Państwo,
w ramach projektu Wrocławska Edukacja przewidziano, dla wszystkich uczniów i ich opiekunów prawnych, możliwość logowania się do portalu oświatowego www.edu.wroclaw.pl.
Prosimy o zapoznanie się z informacją dla rodziców dotyczącą wypełniania wniosków o tworzeniu kont na portalu.
Czytaj dalej
Więcej aktualności Więcej aktualności